Velkommen

Velkommen til Gentlemændenes Kroket Club af 1992!

GKC-monogram_v041.png

På disse sider kan du læse om den stolte og betydningsfulde Gentlemændenes Kroket Club af 1992, eller blot GKC. Du vil på de hosstående sider kunne berige dig selv udi GKC’s virke og historie.

Man kunne med rette spørge; hvorfor er disse sider så blevet til – hvad er deres raison d’etre? Dette er i midlertid meget enkelt at svare på ved bare at kaste et øje på §1 i GKC’s vedtægter. Her i står der:

“Formålet med Gentlemændenes Kroket Club af 1992 er, gennem kroketspillets fortræffeligheder, at statuere et eksempel til efterlevelse og dermed til en højnelse af den almene moral og dannelse.”

I forfølgelsen af formålet for GKC, har vi således set os nødsaget til blandet andet, at tage World Wide Web i anvendelse, og således give Dem, kære læser, mulighed for at højne både moral og dannelse.

Rigtig hjerteligt velkommen til hjemmesiden for Gentlemændenes Kroket Club af 1992.

De venligste hilsner

IT og innovationskommissionen