Regler

Nedenfor kan du hente reglerne for GKC-kroket. I folkemunde også kaldet “De Internationalt Høit Ansete Regler for GKC-kroket”.

Krokethåndbog – regler for GKC-kroket 2021 (seneste rev. aug. 2021)

Enhver form for gengivelse eller anden genanvendelse af dette materiale til kommercielle formål, skal ske efter eksplicit forhåndsgodkendelse af Næstformandskabet eller det stående Regeludvalg i Gentlemændenes Kroket Club af 1992. En henvendelse vil i øvrigt altid være på sin plads – mener, det manglede da bare… her har vi knoklet sådan…

Prolog

GKC-kroket er en gentlemansport, men GKC-kroket er også en kontaktsport, hvor den direkte kontakt mand mod mand er næsten uundgåelig. Derfor er det des vigtigere at værne om gentleman-ånden, også når det for alvor går løs på banen. Denne håndbog er skrevet netop for at kunne støtte op om dette formål.

GKC-kroket er udviklet i Gentlemændenes Kroket Club af 1992 hvor de ypperste kroketerer siden forrige årtusinde har spillet og dermed været med til at finpudse reglerne. Første version af reglerne så dagens lys ved Clubbens stiftelse i 1992.

Reglerne har indtil dette skrift, kun eksisteret internt i Clubben, indlejret i kombattanternes bevidsthed. Ved at nedskrive og offentliggøre dem, kan denne fantastisk sport blive gjort tilgængelig for alle og i overensstemmelse med Clubbens formålsparagraf.

I modsætning til mange andre krokettyper er GKC-kroket udviklet som en enkeltmandsdisciplin på topidrætsniveau. En Formel 1 på sit felt. Af samme grund er detaljeringsgraden i disse regler også højere end normalt, da der i topidræt ikke er plads til løse fortolkninger og ad hoc regler. Det gælder ikke livet, men æren!

Kloden over spilles der efter så mange forskellige regelsæt – både mindre gode og virkelig dårlige – at det let kan forvirre, og sætte den pressede og ivrige spiller på en hård prøve. Her vil kroket-håndbogen forhåbentlig kunne bidrage til, at bilægge nogle af de uværdige stridigheder som uvægerligt vil kunne opstå i kampens hede.

Håndbogen betyder imidlertid ikke, at reglerne skal være statiske og umodtagelige for ændringer. Netop reglernes evolutionære præg har raffineret GKC-kroket til noget helt særligt – testet på den hårdeste måde, nemlig af de bedste spillere i virkelig kamp. Denne proces må vi søge at opretholde og aldrig lade hånt om.

Endelig er opslagsværket også et udtryk for vort ydmyge håb om, at Gentlemændenes Kroket Club af 1992 i al fremtid vil danne rammen om de bedste kroketspillere, og at vi i Regeludvalget så også slipper for at høre på al jeres brok, om at vi altid laver reglerne om under spillet… det gør vi altså kun, hvis det passer til vores fordel!

God spiller & Crock on!

Regeludvalget v/
Hr. Busse & Hr. Kern

GKC og herunder det til enhver tid siddende Regeludvalg, fralægger sig et hvert ansvar for enhver form for skader, der naturligt følger i kølvandet på at gå ombord i denne kampsport! Mister du fx dine fortænder, et barn eller din yndlingsurtepotteskjuler under kamphandlingerne, må du se det som en investering og GKC som sådan eller tilknyttede medlemmer kan ikke drages til ansvar herfor. Og dermed basta!